Användningsområde -

Beskriv terräng/miljö du huvudsakligen vill cykla

Elcykel: Har du kondition nog att cykla utan el-assistans med tyngre last? -

Vilken kroppsstorlek har du?