Vi stödjer Cykelfrämjandet

| 0

Cykelfrämjandet är en ideell organisation som jobbar för att fler ska cykla mer året om. Ett cykelvänligt samhälle är grönare, lugnare och tryggare. Cykelfrämjandet jobbar för att fler barn kan cykla till skolan, det byggs bättre och säkrare cykelvägar, hundratals vuxna lär sig cykla varje år,  cykelturismen utvecklas.