Allmänt

1.1
Dessa allmänna villkor gäller när du som konsument gör en beställning via vår hemsida och därtill hörande sidor. Avtal ingås mellan dig och kooperativet Bulten Bike ekonomisk förening, organisationsnummer 769633-5434. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Bulten Bike framgår under ”Kontakt”. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via hemsidan. Kooperativet Bulten Bike är en ekonomisk förening som driver den här webbplatsen.

1.2
Vi följer Allmänna reklamationsnämnden (ARN) rekommendationer.

1.3
För att kunna beställa via hemsidan måste Du ha fyllt 18 år. Vi accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Vi förbehåller oss rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.4
Vi reserverar oss för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på någon av hemsidorna, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Vi har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst.

1.5
All information på hemsidan, samt allt innehåll i dessa villkor, ägs av kooperativet Bulten Bike eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från oss.

Avtal och Beställning

2.1
För att kunna göra ett köp måste Du acceptera våra villkor. Genom att acceptera våra villkor förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies.

2.2
Ett avtal om köp ingås först när vi bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från oss per e-post. Vi uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med vår kundtjänst.

Kunduppgifter mm.

3.1
Vi rekommenderar att Du skapar ett användarkonto innan Du handlar på vår hemsida. När Du registrerar ditt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter.

3.2
Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till oss om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

3.3
Om vi misstänker att Du missbrukar ditt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har vi rätt att stänga av dig. Vi har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

Priser, avgifter och betalning

4.1
Vid beställning på någon av våra hemsidor gäller de priser som anges på hemsidan. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

4.2
Du kan betala på de sätt som anges på hemsidan. Läs mer om våra betalsätt och rabatter på hemsidan här. Vi har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av oss. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan vår samarbetspartner komma att göra en kreditupplysning. Vi förbehåller oss rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på hemsidan.

4.3
Vi förbehåller oss äganderätten till den beställda varan tills fullständig betalning har erlagts. Det innebär att varan förblir vår egendom tills dess att hela köpeskillingen har betalats. Om fullständig betalning inte sker inom avtalad tid har vi rätt att ta tillbaka varan, sälja fakturan till inkassobolag eller lämna över ärende till Kronofogden. Dröjsmålsräntan tillkommer och en engångs kostnad av 1200 kr för administrativt arbete.

Kampanjer och erbjudanden

5 Vi kan från tid till annan erbjuda kampanjer på hemsidan som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av oss i samband med kampanjen. Vi förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på hemsidan gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

Leverans och transport

6.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på hemsidan. Mer information om leverans av varor och villkor för leveransen finner du här.

6.2 Den förväntade leveranstiden av varan framgår i kassan och/eller på den aktuella varusidan på hemsidan.

Ångerrätt och öppet köp

7.1 Vid köp av varor på någon av våra hemsidor gäller alltid 14 dagars ångerrätt/öppet köp i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela oss detta inom 14 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

7.2 Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

(a) varor med bruten försegling. Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen.

(b) om varan är använd

7.3 Ångerrätt – vid distanshandel

Vid köp i vår webbutik eller via telefon gäller distanshandelslagen. Det innebär att du som kund har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du mottagit varan. Varan ska vara i lika gott skick som när du fick den, det vill säga oanvänd och oskadd. Originalemballage måste sparas och följa varan. När du utnyttjar ångerrätten står du som kund för returfrakten. Vid köp av en produkt som är specialtillverkad eller på annat sätt fått en tydlig personlig prägel för dig så gäller inte ångerrätten.

7.4 Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till oss på det sätt som anges här. Du ska ange ditt personnummer, namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om Du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan Du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se)

7.5 Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 30 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till oss. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till oss enligt de metoder och anvisningar som anges på hemsidan, du finner dessa här. Prisexempel på returfrakt: Mindre paket: 100 kr Pallfrakt (t ex cyklar) 700 kr. Vid storleksbyte av tillbehör såsom t ex handskar, hjälm eller skor, står vi för fraktkostnaderna i och med vår bytesrätt. Dock gäller det endast vid returnerad vara i originalförpackning. För hjälmar gäller att ev. visirskydd och/eller etiketter sitter kvar och inga tecken på användning finns på produkten. Spara originalemballaget som din vara levererades i. I de fall som returfraktskostnaden påverkas i pga bristfällande emballage står du som kund för dessa. Vid leverans till dig står vi för transportrisken, dvs. skadas produkten på väg från vårt lager till dig är det under vårt ansvar. Vid eventuell retur är detta ansvar ditt. Var noga med att få med tillräckligt med information vid retur eller byte av en vara för att underlätta hanteringen hos oss. Ange namn, personnummer, telefonnummer samt det ordernummer som returen gäller.

7.6 När Du ångrar ditt köp betalar vi tillbaka det belopp som Du betalat för varan, inklusive leveranskostnader. På det belopp som ska återbetalas har vi rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

7.7 Vi betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 30 dagar från och med det datum vi tog emot varan.

Garanti och reklamation

8.1 Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis. Olika varor har olika garantitider. Läs mer under garanti på vår hemsida.

8.2 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta oss så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på hemsidan. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på hemsidan. Reklamera alltid så snart som möjligt för att vara säker på att inte gå miste om dina rättigheter.

8.3 Vi står alltid för returfrakten för godkända reklamationer.

8.4 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer vi att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att vi mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Vi förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

Force Majeure

9 Vi ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som vi inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar vi dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och vi rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

Ändringar av Villkoren

10 Vi förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på hemsidan. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på hemsidan), alternativt 30 dagar efter att vi har informerat dig om ändringarna. Vi rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på hemsidan regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

Tillämplig lag och tvist

11.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med vår kundtjänst. Vid eventuell tvist följer vi alltid beslut från Allmänna Reklamationsnämnden.

11.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.

Dessa Villkor har fastställts av oss den 2018-01-02. Tillägg av punkt 4.3 den 2023-06-16.

Fakturaadress

Bulten Bike ekonomisk förening Segelvägen 28 663 40 Hammarö

info@bultenbike.se


Tvistlösning på nätet

Enligt gällande lag är vi skyldiga att informera konsumenterna om den europeiska plattformen för tvistlösning som kan användas för att lösa tvister utan att behöva involvera en domstol. Europeiska kommissionen ansvarar för att utveckla den plattformen. Du kan hitta European Online Resolution Platform här: Online tvistlösning enligt EU-förordning nr 524/2013