Ny mobilitet för företag, organisationer och mobilitetspartners

Med Riese&Müller Business utökar vi vår erbjudande av hållbara mobilitetskoncept för företagskunder och offentliga organisationer. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för delat mobilitet, små eller stora flottor för privata eller offentliga aktörer. Användningsområdena för våra Riese & Müller Business upplägg är mångfaldiga: De stärker kund- och de anställdas mobilitet eller ger en ett tillförlitligt delningserbjudandet.

Våra affärsmodeller är perfekt anpassade efter dina mål. Utvalda komponenter ökar stöldskyddet och livslängden på cyklarna, så att de är optimalt utrustade för användning i ditt kommun eller ditt företag.

Vår fokus ligger på hög användervänlighet och låga underhållskrav för att möjlighör en lönsamt delnings- och flottkonceptet för din organisation och miljön.

Vad är en förmånscykel/personalcykel

En förmånscykel är när ett företag köper, leasar eller hyr en cykel som en anställd sedan får nyttja fritt. För nyttjanderätten ska man enligt Skatteverkets riktlinjer beräkna ett förmånsvärde som läggs på ovanpå den anställdes skattegrundande lön.

Vad är skillnad till en tjänstecykel?

En tjänstecykel är en cykel som köps in av företag för att användas i tjänsten dvs nyttjas av företagets anställda eller kunder och inte för privat bruk. Här påläggs inget förmånsvärde.

Hur fungerar bruttolönejustering?

Bruttolönejustering används ofta när man erbjuder en anställd en förmån men önskar att det ska vara kostnadsneutralt för företaget, dvs. den anställdes bruttolön minskas med kostnaden för förmånen.

Vad innebär nettolönadrag?

Nettolöneavdrag är ett avdrag på lön efter skatt och påverkar inte den anställdes bruttolön. Nettolöneavdrag påverkar inte den anställdes pensions- eller sjukpenningsgrundande lön.

Vilket pris kan den anställde köpa loss cykeln?

Efter avtalsperiod kan den anställda köpa ut cykeln. Här måste det skilljas mellan restvärde enligt finansbolaget eller marknadspriset. Reglerna enligt skatteverket är att det är marknadsvärdet som gäller. Säljs cykeln till ett restvärdet som ev. understiger marknadsvärdet skall överskjutande belopp förmånsbeskattas.

När avtalstiden är slut kan företaget köpa ut cyklarna till restvärdet.

Företaget kan efter avtalsperioden köpa ut cyklarna till restvärde. Alternativet och efter överenskommelse och villkor kan även vi tar över cyklarna till restvärdet.

Går det att höja månadsbeloppet så att det inte finns något restvärde kvar?

Nej vid leasing ska det finnas ett restvärde vid avtalstidens slut.

Om en anställd slutar, kan man bryta avtalet?

Som med alla lån så skall ju återbetalning ske, dock går det att förtidslösa. Företaget kan även överlåta avtalet/cykeln på annan part.

Är momsen på leasingkostnaden för cykeln avdragsgill för arbetsgivaren?

Om cykeln används i tjänsten är det fullt avdrag för momsen, används cykeln enbart privat medges inget avdrag för moms. Används cykeln både i tjänsten och privat skall en uppskattning ske av hur stor del tjänsteanvändningen är och moms kan dras för den delen. En fråga som avgörs av arbetsgivaren.

 

I Lock It
Bikesharing komplettpaket
Från 498 kr/mån inkl. GPS lås Komplettlösningar för cykelpool och bikesharingSelect options
Tern
Tern HSD
Tern HSD

Tillgänglig från november 2019

35 300 kr51 990 kr Från 1544 kr/mån i 24 månaderReservera
Riese&Müller
Riese+Müller Tinker
Riese+Müller Tinker

The Tinker. An E-Bike of stature. The Tinker was made to tackle day-to-day challenges in the city: whether commuter hold-ups on the streets, full buses and trains or heavy luggage – the compact frame withstands it all. The Tinker is … Continued

46 400 kr (fri frakt) Från 2030 kr/mån i 24 månaderVälj alternativ
Riese&Müller
Riese&Müller Packster 60 Business
Riese&Müller Packster 60 Business

The Packster 60 and Packster 80 vario Business veritably stand out as all-round bikes. Whether you are by the sea, in the urban jungle or in the mountains: the sturdy Cargo-Bikes defy the wind, weather and topography – making them … Continued

56 900 kr58 500 kr Välj alternativ
Riese&Müller
Riese&Müller Packster 80 Business
Riese&Müller Packster 80 Business

The Packster 60 and Packster 80 vario Business veritably stand out as all-round bikes. Whether you are by the sea, in the urban jungle or in the mountains: the sturdy Cargo-Bikes defy the wind, weather and topography – making them … Continued

59 100 kr60 700 kr Välj alternativ